Biorezonans Tedavileri

Biorezonans Nedir?

Biorezonans, maddenin çevresinde oluşan elektromanyetik alandaki frekansların ya da daha doğru bir ifade ile maddelerin foton yayılımlarının tedavi amacıyla kullanılmasıdır.

Biorezonans terapileri kişiye zarar vermeden vücudun toksinlerden arınmasına ve detoksuna yardımcı olur. Böylelikle kişinin bağımlısı olduğu maddelere karşı olan isteğini yok eder.

Biorezonans terapileri; kişilerin bağımlısı olduğu ya da benzer durumdaki maddelerin elektromanyetik frekansları ters çevrilerek o maddeye ait frekansı silme işlemine denir. Biorezonans; bağımlılık terapilerinin, en kolay ve doğal yolu olmakla beraber hiçbir yan etkisi olmayan terapilerdir. İnsan vücudu farklı elektromanyetik salınımlar yayar. Her bir hücre, doku ve organların kendilerine özel salınımları vardır. Biorezonans terapileri ile bu salınımlar elektromantetik frekanslar yardımıyla küçük zararsız titreşimler ile değiştirilir. Kişi bu terapi sonrasında kendini genellikle rahatlamış ve daha iyi hisseder.

Biorezonans sırasında vücut herhangi bir elektrik yükü almaz. Kullanılan elektrotlar sadece anten hizmeti görür, böylelikle vücudun kendi titreşimlerini dengeler ve düzene sokar.

Biorezonans ile enerji meridyenlerindeki bilgi akışını bozan normal dışı elektromanyetik frekanslar vücuttan silinir. Birbirinden bağımsız birçok sağlık problemine zemin hazırlayan “patolojik elektromanyetik titreşimler” kendi ayna görüntülerinin vücuda uygulanmasıyla ortadan kaldırılır. Enerji meridyenlerindeki blokajların bu şekilde ortadan kaldırılması vücutta çok temelden gelen bir iyileşme yaratır. Basit bir şekilde ifade etmek gerekir ise; biorezonans bağımlılık yapan maddenin çevresine yaydığı frekansların vücuttan silinmesi işlemidir.

Biorezonans yöntemi birbirinin ayna görüntüsü, iki frekansın birbirini yok edeceği bilgisinden yola çıkar. Örneğin sigara için; terapiye katılan bağımlının son içtiği sigaradan alınan frekanslar, cihazda elektronik olarak ters çevrilerek elektromanyetik dalgalar şeklinde vücuda verilir. Bu şekilde vücuttaki bağımlılığı yaratan maddenin frekanslarının temizlemesi (silinmesi )sağlanır.

Biorezonansın sigara tedavisi kısaca; içtiğiniz sigaranın elektromanyetik titreşim bilgisinin vücudu saran enerji meridyenlerinden silinmesi işlemidir. Tedavinin sonucunda vücudun kendisiyle ilgili bilgisinin değişmesidir.
Blue and White Bold CTA Business LinkedIn Banner (3)
 

Biorezonans Ne Değildir?

Bu herhangi bir tipteki elektro terapi değildir. Kullanılan şey elektrik değil, vücudun kendisinden alınan veya maddelerin çevrelerine yaydığı çok ince ultra-fine elektromanyetik titreşimlerdir. Biorezonans aynı zamanda manyetik alan tedavisi de değildir. Biorezonans tedavi olmanız için tedavi olacağınıza “inanmanızın” gerekeceği para normal bir tedavi metodu da değildir. Biorezonans, biyofizikteki en son buluşları kullanan ve bilimsel olarak araştırılmış ve ispatlanmış bir tedavi metodudur. İnsan vücudundaki tüm biyokimyasal işlemlerden daha önemli olan ve tüm vücudu içine alan üst düzey bir kontrol mekanizması bulunmaktadır. Vücut üzerinde en üst düzeyde yapılan bu iletişim vücudu saran enerji meridyenlerini kullanır. Bilgi, çok ince elektromanyetik titreşimlerle taşınır. Vücudu saran elektromanyetik bilginin bozulması sistemin tıkandığı ve hastalıkların başladığı ilk basamaktır. Rezonans kelimesi elektronikten gelmektedir. İki eş elektriksel sinyalin birbirini seçmesi ve ilişkiye geçmesi olarak tanımlanabilir. Biyolojik sistemler için rezonans fenomenini kullanan yöntemlere ve teknolojilere biorezonans denilmektedir. Biorezonans kelimesi ilk zamanlardan beri çok tutulmuş bir isim olmasına rağmen zaman içerisinde bio enerji kurallarıyla çalıştığı varsayılan birçok farklı teknoloji için de kafa karıştırıcı olacak şekilde biorezonans ismi kullanılmaya başlanmıştır.

Yöntem 30 sene öncesine dayanmaktadır, ancak 30 sene önceki tedaviler için kullanılan cihazlarla şu anda kullanılan Biorezonans cihazının teknolojisi arasında belirgin fark bulunur. Biorezonansın ortaya çıkış yeri ve ilk kullanılmaya başlanılan yer Almanya’dır. Son 10 yıldır ülkemiz de dâhil olmak üzere, tüm dünyada çok daha bilinir hale gelmesine rağmen, Biorezonansın temel kavramları ve etki mekanizması birçok hekim için açıklanmaya ihtiyaç duymaktadır. Hangi Hastalıklar Biorezonans ile hastalık değil vücudun anormal işleyen iletişim sistemi tedavi edilir. Vücut normalleştiğinde hastalık kendiliğinden iyileşir. Terapilerdeki en net sonuçlar bağımlılık tedavilerinde, cildi veya havayollarını tutan alerjilerde, kronik zehirlenmelerde, akut ve kronik ağrı durumlarında ve romatizma hastalıklarda alınmıştır. Prensipte tüm hastalıklarda Biorezonans ile bir düzelme yaratılabilir.

Biorezonans ile çok ilerlemiş hastalıklarda dahi hastalığın şiddetinin azaltılması mümkündür. Tedavilerde neyin başarılabileceği hastalığın tipine değil, vücuttaki enerji meridyenleri üzerindeki baskının tedaviyi bloke edecek kadar büyük olup olmamasına bağlıdır. Biorezonansda tedavinin değerlendirilmesi ve gidişatı akupunktur nokta ölçümleriyle kontrol edilebilir. Laboratuar sonuçlarındaki değişiklikler ise sonradan ve zaman içinde gelir. Vücudun kendisinden alınan rezonanslar. Biorezonansda kullanılabilecek iki farklı tedavi yolu vardır. Birincisi, vücudun kendisinden alınan elektromanyetik bilginin kullanılmasıdır. Bu kullanım şeklinde eller ve ayaklardan ve bir yandan da hastalıklı bölgeden alınan titreşimlerin filtrelenmesi ve patolojik titreşimlerin temizlenmesi iyileşmeyi uyarır. Tedavinin nereye kadar başarılabileceği enerji meridyen sisteminin nasıl bir yük altında olduğuna bağlıdır.

Genel olarak söylemek gerekirse hastalığın seyrinde iyiye doğru bir değişme ve kişide uzun süreli bir iyilik hali beklenir. Örnek olarak ağrı ile seyreden bir hastalıkta yapılacak bir patolojik frekans temizliği, ağrıyı yaratan temel problemde bir düzelmeyi uyarır ve kişinin ağrısı azalır. Dışarıdan uygulanan rezonanslar. Biorezonans uygulamasında ikinci yol ise kullanılan elektromanyetik bilginin vücut dışında başka bir kaynaktan sağlanmasıdır. Bu durumda bir patolojik frekans filtrelemesi yapılmaz. Dışarıdan alınan frekans örneği ya değiştirilmeden ya da tam ters çevrilerek eller ve ayaklar üzerinden vücuda uygulanır.

  1. Sigara: Bu şekilde kullanıma örnek olarak sigara bırakma tedavisinde son içilen sigaradan alınan elektromanyetik bilginin kullanılmasıdır. Yapılan Biorezonans seansıyla sigara ile ilgili tüm titreşimler tek seansta nötrlenmeye çalışılır. Sigara içindeki maddelerin vücudunuzla kurduğu elektromanyetik bağ kırılır ve bu maddelerin vücudunuzu terk etmesi uyarılır. Sonuç, vücudunuzun nikotinle ilgili kodlamasının ve sigaraya karşı algınızın değişmesidir. Bu kullanım tüm madde bağımlılıkları için genişletilebilir. Ancak (intolerans durumuyla ilgili olmadıktan sonra) aynı sonucu toksin olmayan, vücut için “normal” bir organik maddeye karşı yaratmak mümkün değildir.
  2. Kronik Zehirlenmeler (Ağır metaller): Bu uygulamaya başka bir örnek herhangi bir toksin kirlenmede yapılabilecek Biorezonansdır. Bu durumda zehirli maddenin nötralize edilebilmesi ve vücuttan atılabilmesi için yine o maddenin frekans bilgisi kullanılır. Burada yapılan işlem temizlenmeye çalışılan frekans örneğinin tam tersinin (ayna görüntüsünün) güçlendirilerek sigara tedavisine benzer şekilde vücuda eller ve ayaklar yoluyla verilmesidir.
  3. Alerji (ve alerjik semptom vermeyen gıda intoleransları): Biorezonans ile yapılan alerji tedavilerinde, alerjen maddenin yarattığı yanlış kodlamanın bu şekilde temizlenmesi bir başka örnektir. Tedavi süresince alerji yapan maddeye karşı yapılan çok sıkı bir diyet eşliğinde alerjen maddenin vücutta “anahtar-kilit” benzetmesiyle uyardığı elektromanyetik yapı, Biorezonans seansları ile kırılır yani “kilit” ortadan kaldırılır. Sonuç tedaviler sonrası eskiden alerjiyi tetikleyen maddenin artık alerji yaratmamasıdır. Allerji tedavilerindeki en önemli nokta alerjik yapıyı yaratan gerçek stresörü bulup onu ortadan kaldırmaktır. Bu ise görünürde alerji yaratan onlarca ya da yüzlerce maddenin değil meridyen sisteminde en fazla yüklenmeye yol açan gizli birkaç intolerans maddesinin bulunup tedavinin bunlara karşı uygulanmasıdır. BiorezonansTestleri Biorezonans ile yapılan testlerdeki mantık test edilen maddenin elektromanyetik bilgisinin vücut elektriksel sisteminde nasıl bir değişiklik yarattığının ölçümü üzerine kuruludur. Biorezonans ile aklınıza gelebilecek tüm maddelerin vücudu nasıl etkilediğini test etmek mümkündür. Bu şekilde birçok hastalığın altında yatmakta olan gıda intoleranslarının araştırılması özellikle önemlidir. Bunun yanında alerjik durumlar veya toksin kirlenme de aynı şekilde kolayca test edilebilir. Biorezonans cihazına özel bir teknoloji yardımıyla, frekansın verildiği sırada cilt üzerinden alınan elektriksel ölçümlerle yapılan bu test ile yapılmış olan tedavinin etkisinin ne düzeyde olduğunu da görmek mümkündür. Hastalar İçin Öneriler Biorezonans uygulanan hastaların çoğunda durumun iyileşmeye başlaması ilk birkaç tedavi seansı ile olur. Ancak bazen ilk tedavi ile birlikte genel şikâyetlerde bir artma da görülebilir. Bunun sebebi Biorezonansın vücutta eskiden beri birikmiş olan zararlı titreşimleri serbestleştirmiş olmasıdır. Her Biorezonans tedavisinin öncesinde ve tedavi sonrasındaki günlerde fazla miktarda su içmeniz önerilir. Bu sayede temizlenme kolaylaşır.

Deri yoluyla (sıcak duş, sauna, keselenme) temizlenme de önerilir. Toksin atılımı kendisini idrarda ve dışkıda kötü bir koku şeklinde gösterebilir. Kişilerde nadir olarak kısa süreli bir ishal de görülebilir. Bağımlılık tedavilerinde iyileşmeyi ortaya çıkarmak için bir tek seans genellikle yeterlidir. Diğer tedavilerde birkaç seansta hala bir düzelme başlamamış ise sistemin işleyişinde ciddi bir blokaj akla getirilmelidir. Kronik hastalıklarda akut durumlara nazaran genellikle daha fazla terapi oturumu gerekir. Alerjilerde tedavinin ne kadar süreceği alerjiye yol açan temel stresörlerin neler olduğuna bağlıdır. Biorezonansın Kullanım Alanları Biorezonans ile yapılan müdahale vücudun anormal işleyen enerji sistemi üzerinedir. Vücutta en üst düzeyde kontrolü sağlayan enerji meridyenleri üzerindeki elektromanyetik düzelme, hastalıklarda çok temelden gelen bir iyileşme yaratır.

Blokaja yol açan etken ortadan kaldırıldığında görünürde isim almış olan semptom-hastalık ortadan kalkar. Bu şekilde çok ilerlemiş hastalıklarda dahi hastalığın şiddetinin azaltılması ya da başka bir şekilde başarılamayacak tedavilerin yapılabilmesi mümkündür. Tedavilerde nereye kadar gidilebileceği hastalığın ismine değil blokajın tedaviyi bloke edecek kadar büyük olup olmamasına bağlıdır. Temelden Gelen İyileşme Eğilimi… Ağrı ile seyreden bir romatizmal hastalıkta yapılacak tedavilerin ağrıyı net bir şekilde azaltmasının sebebi tedavinin ağrı kesiciler gibi ağrıyı bastırması değil, yapılan enerjetik müdahalenin hastalığı en temel düzeyde etkilemesi ve başka bir şekilde yaratılamayacak şekilde iyileşmeyi başlatmasıdır. Bir organ hastalığında uygulanan Biorezonans seansları da yine benzer şekilde hastalığın şiddetini azaltır ya da uzmanlaşılmış bir kullanımda hastalığı tamamen ortadan kaldırabilir. Tedaviye eski Çin tıbbı bilgisinin, 5 element kuramının, homeopatinin ve akupunktur noktalarının eklenmesi etkinlik konusunda fark yaratacaktır ama birçok tedavi için bu bilgi bir zorunluluk değildir. Genel uygulamada tedavi eller ve ayaklardan tutulan veya hastalıklı bölge üzerinde gezdirilen elektrolar ile uygulanır.

Kişi tedavi sırasında herhangi bir şey hissetmez. Hangi Hastalıklar… Tecrübeler endikasyonları hastalık isimleriyle sınırlandırmamak gerektiğini göstermektedir. Kullanılan tedavi programlarının özel endikasyonları dışında enerji meridyen sistemindeki düzeltme kendisini değişik şekillerde de gösterebilir. Terapinin yöneltildiği hastalıktaki düzelme dışında vücutta ilişkisiz olarak nitelenebilecek başka düzelmelerle sık sık karşılaşılır. Yan etki yaratmak ise hemen hemen mümkün değildir. Biorezonansın frekans filtreleme teknolojisinin eski Çin tıp teorileri ve homeopati bilgisiyle birleştirilmesiyle tanımlanmış 400’ün üzerinde endikasyon ve kullanım şekli vardır. Bu terapilerdeki en net sonuçlar bağımlılık tedavilerinde, kronik zehirlenmelerde, cildi veya havayollarını tutan alerjilerde, akut ve kronik ağrı durumlarında ve romatizmal hastalıklarda alınmıştır. Biorezonans Niçin Tercih Edilmelidir? Bağımlılığınız olan sigaradan kurtulmak Biorezonans genel bir ifade ile sigara isteğini kalıcı bir şekilde azaltır. Etki kişinin tedaviye ne kadar yatkın olduğuna bağlı olarak, sigaranın tadının bile hatırlanmamasına ve isteğin tamamen ortadan kalkmasına kadar varabilir. Tedavi alan kişilerin bazıları tedavi sonrasında sanki hayatlarında hiç sigara kullanmamış gibi hissettiklerinden ve sigarayla ilişkilerinin tam anlamıyla ve aniden ortadan kalkmış olduğundan bahsederler.

Terapinin etkisi çoğu bağımlıda sigaraya karşı fiziksel bir ihtiyaç duymama şeklinde hissedilir. Tedavi bazı kişilerde sigara dumanına karşı bir tiksinti ve rahatsız olma hali başlatır, kimisinde ise çevrede içilen sigara dumanı rahatsız etmez ama istek de doğurmaz. Sigara içilmeye kalkıldığında, eski bilinen tadı vermez, çoğunlukla mide bulandırır ve tiksinti yaratır haldedir. Asabi ve sinirli olmak yerine sakin bir hal; Terapi sonrasında ve sonraki günlerde genel bir sakinlik hali yaşanır. Sigarayı bırakınca normalde beklenen sinirlilik hali genellikle olmaz ya da hafif geçirilir. Kiloyu korumak mümkün; Biorezonans uygulaması iştah açılmasını belli bir dereceye kadar önler. Seans sonrasında nikotin isteği azalacağı için fazla yeme eğilimi de azalır. Sigarayı bırakan kişilerde oluşacak geçici metabolizma yavaşlaması kilo almanın en olası sebebidir. Bu yüzden Biorezonans yardımı bile olsa sigarayı bırakan kişiler yediklerinde ekstra bir dikkat göstermelidir. Çok yoğun sigara içen tiryakilerde etkinlik daha fazladır.Biorezonansın kimde ne düzeyde bir etki oluşturacağını önceden tahmin etmek mümkün değildir. Ama bir yandan da madde bağımlılığı kişinin psikolojik durumundan bağımsızlaştıkça, başka bir deyişle fiziksel bağımlılık arttıkça kişinin hissedeceği farklılaşma da göreceli olarak artar. Fiziksel bağımlılığın yüksek olduğu ağır bağımlılıklarda kişinin farkına varacağı etki daha net ve güçlüdür. Bu nedenle Biorezonans uzun süredir sigara kullanan ve hiçbir şekilde sigarayı bırakamayan bağımlılarda özellikle önerilmektedir. Sigaradan kurtulmayı istemek ve motivasyonu yüksek tutmak çok önemlidir. Biorezonans ile yaratılan değişim kişinin psikolojik durumundan bağımsızdır. Ancak şunu hep akılda tutmak gerekir: Ne yapılırsa yapılsın kişinin bağımlılığına son verip vermemesi her zaman kendi seçimidir. Sigara tedavisinde kişinin sigarayı “kurtulmak gereken bir dert” olarak görmesi bir zorunluluktur.

Biorezonans sigarayı bırakmak için güçlü bir destek verir ancak yaratılan değişimi kullanıp kullanmamak kişinin seçimindedir. Kişi bırakamazsa azaltır ama tamamen bırakması önerilir. Terapi sonrasında sigara bırakılamazsa; Terapi alacak kişiler tedaviye sigarayı azaltmak değil bırakmak amacıyla girmelidir. Ancak bir yandan da, sigarayı bırakamayan kişilerde, içilen sigara miktarının eskisine nazaran belirgin olarak azalması olağandır. Bu durumda ihtiyacın azalması hali genellikle uzun sürelidir ancak sigara içildikçe bağımlılık eninde sonunda eski haline dönecektir. Gerektiğinde verilecek ek tedaviler ile sorun çözülebilmektedir. Biorezonans Uygulaması Öncesi Yapılması Gerekenler Nelerdir? Biorezonans merkezinizden randevu alınız. Önce kendinize bir bırakma tarihi belirleyiniz ve randevunuzu alınız. Bırakma gününüzü belirlemiş olmanız size bırakma çabanızı ertelememe ve bu süre boyunca hazırlık yapma imkanı verir.

Terapi alacağınızı düşünerek sigara kullanımınızı azaltmayınız. Tedaviye gelmeden önce sigarayı azaltmayınız. Yarım günlük bırakmalar dahi yapmayınız. Kendinizi denemeye kalkmayınız. Eskiden içtiğiniz kadar içiniz. Sigarayı azaltma denemelerinin kendinizi sigaraya karşı daha bağımlı hissettireceğini biliniz. Tedavi öncesi son akşam alkol almayınız. Sigarayı bırakma gününün öncesi akşam (mümkünse birkaç gün öncesinden itibaren) alkol almayınız. Son 6 saat kahve içmeyiniz. Bir gün öncesinden itibaren bol sıvı almaya başlayınız. Sigara içmeye devam ediniz. Terapi alacağınız günkü yemek öğünlerinizde çok ağır şeyler yememeye özen gösteriniz. Tedavi için randevunuza giderken yanınızda genellikle içtiğiniz marka sigaradan son iki tane olmasına dikkat ediniz.

Biorezonans Uygulaması Nasıl Yapılır?

Özellikle son zamanlarda sıklıkla kullandığınız son 2 sigara; Tedavinin yapabilmesi için vücuttan temizlenecek frekans örneğine ihtiyaç vardır. Yani tedaviye başlayacak kişi uygulamaya gelirken yanında her zaman içtiği markadan 2 adet sigarayı da getirir. Biorezonans ile yapılacak biorezonans uygulamasının hemen öncesinde getirdiği iki adet sigarayı yarım yarım içer. Tedavide kullanılacak elektromanyetik frekanslar bu son içilen sigaralardan alınır. Tedaviye Başlanması; Tedavi siz rahat bir koltukta dinlenirken yapılacak. Bu sırada herhangi bir rahatsız edici his olmayacak. Sadece rahatlama hissi ve hafif sersemlik veya uyuklama hali olacak. Biorezonans seansı yaklaşık 45 dakika sürmektedir. Bu sırada her iki elinizde tuttuğunuz özel iletken elektrodlar, alnınızda da bir başka elektrot bulunacak. Ayaklarınız ise özel iletken bir plaka üzerinde duruyor olacak. Seans eller ve ayaklardan alınan otomatik ölçümlerle başlayacak. Biorezonansda tedavi bu ölçümlere göre otomatik olarak başlatılacak. Vücudunuz 45 dakika boyunca içtiğinizi sigaradan alınıp ters çevrilen elektromanyetik titreşimlere tabi tutulacak. Yapılan Biorezonans seansıyla sigara ile ilgili tüm titreşimler tek seansta nötrlenmeye çalışılır. Sigara içindeki maddelerin vücudunuzla kurduğu elektromanyetik bağ kırılır ve bu maddelerin vücudunuzu terk etmesi sağlanır. Sonuç, vücudunuzun ve algınızın sigaraya karşı kodlamasının değişmesidir. Biorezonans seansında terapistinizle yapacağınız bir görüşme olacak.

Bu görüşmede size yapılanlarla ilgili bilgi verilecek. Bırakma sürecinde uymanızı önerdiğimiz bazı kurallar ve psikolojik bağımlılığın üzerine gitmenin yolları size bu sırada anlatılacak. Yan etkisi var mı? Biorezonans tamamen yan-etkisiz ve doğal bir tedavi şeklidir. Vücudun dengelenmesi ve normal hale getirilmesi prensibi ile çalışır. Sistemin kötü çalışmasına yol açacak herhangi bir etki biorezonansla yaratılamaz. Çünkü bu işlemde kullanılan elektromanyetik frekanslar vücutla “rezonansa girmez”. Yani biorezonansla sadece sistemin daha iyi çalışmasını sağlayacak tedaviler başarılabilir.Biorezonans ile yapılan dengelemeden dolayı birbiri ile bağlantılı olmayan birçok şikayetin aynı anda geçmesi durumuna sıklıkla rastlanır. Yine de hamileliğin ilk 3 ayında kullanılmaz. Kalp pili taşıyanlara önerilmez. Kullanılmasının riskli olabileceğini düşünebileceğimiz durumlar da sadece bunlardır. Biorezonans Sonrasında Yapılması Gerekenler Nelerdir? Biorezonans başladığı anda etki görülmeye başlar ancak tam etkinin oluşması, sigara içindeki zehirlerin önemli bir kısmının atıldığı yani bedensel arınmanın yaşandığı süre olan 48 saati bulur.

Özellikle ilk günlerde, sigara dumanına sürekli maruz kalınması, bedensel arınma açısından sakıncalıdır. İlk iki günden sonra ise her şey serbesttir. Sigara Bırakma Terapisinin devamı göbek deliğinin iki parmak altına yerleştirilen çip ve küçük bir şişe içinde verilen homeopatik sıvı ile sağlanır. Yöntemin Başarısı İçin Su İçmek Biorezonans seansı bitiminde hemen su içmeye başlamanızı isteyeceğiz. Çünkü biorezonans seansı sigaranın içindeki toksik maddelere karşı vücutta bir detoksifikasyon (temizlenme) başlatacak. Dokularda yerleşmiş olan toksinlerin vücutla kurmuş olduğu elektromanyetik bağ kırılmış olduğu için bu toksinler olabilecek her yolla vücuttan atılmaya çalışılacak. Seanstan önce ve seans sonrası en az iki gün bol su içme gerekliliği bu temizlenme işlemini böbrekler yoluyla hızlandırmak içindir. İlk 10-12 saat alkol kesinlikle alınmamalıdır. Mümkünse alkolden 48 saat uzak durmalısınız. Birkaç gün boyunca vücudunuzda hafif bir sigara-kül kokusu olabileceğini bilmeniz gerekir.

Bu etki nikotinin ve diğer zehirlerin deriden atılmaya çalışmasından kaynaklanır. Seans sonrasında yorgunluk ve olabilecek hafif bulantıların sebebi de vücuttan atılmaya çalışılan bu toksinlerdir. Toksinlerin önemli bir atılım yeri de kişinin cildidir. İlk birkaç gün sıcak banyoda ve mümkünse küvette biraz fazla zaman geçirmek, saunaya girmek veya kese yapmak cilt yoluyla atılıma yardımcı olacaktır.

Terapi sonrası verilen Homeopatik Sıvı Nedir?

İçerisinde tuzlu su ve çok az miktarda etil alkol bulunmaktadır. Nikotin ya da herhangi bir aktif madde içermez. Bu sıvı tedavi sırasında cihazın içerisinde bulunur ve elektrohomeopati kurallarına göre, frekans yüklemesine tabi tutulur. Bu sıvı tedavi sonrasındaki günlerde istek olduğunda dil altına damlatılır. Bu sıvı isteğe göre alkolsüz de hazırlanabilir veya tedavi olacak kişinin getirdiği şişe suyu kullanılarak da hazırlanabilir. Homeopatik sıvının ihtiyaç duyulduğunda günde 3 – 4 kez onar damla şeklinde dil altına damlatılıp 30 saniye kadar ağızda tutulduktan sonra yutulması tavsiye edilir. Öncesinde şişe mutlaka çalkalanır. Şişedeki sıvı bitene kadar kullanılır. Sıvının cep telefonu, laptop, TV vb… gibi elektromanyetik dalga yayan cihazlardan uzak tutulması gerekir. Hayatınızdaki Tek Değişiklik: Sigara İçmiyor Olmak… … İlk iki gün alkol almamanızı ve kahve içmemenizi isteyeceğiz. Sonrasında ise her şey serbest olacak. Hayatınızdan çıkardığınız tek şey sigara olacak. Aklınıza sigarayı getireceğinden korktuğunuz için bir şeylerden sakınmanızı hiç önermiyoruz. İnadına kahve ya da çay içeceksiniz. İstiyorsanız alkol alacaksınız. ‘Sigara kullanmayan siz’ algınız ancak böyle gelişecek ve bunları yaptığınızda sigaranın aklınıza çok da gelmiyor olduğunu göreceksiniz. Kısaca tekrarlar isek; Uygulama sonrası ilk 2 (iki) gün Sigara içilen ortamlardan uzak durulmalıdır. Verilen homeopatik sıvı kullanılmalıdır. Günde en az 3 litre su içilmesi gereklidir. İlk 2 (iki) günden sonrası İlk 2 günden sonra sigara içme isteği yaratacağı düşünülen şeyler/davranışlar özellikle yapılmalıdır.

Kişi aklına sigarayı getireceğinden korktuğu hiçbir şeyden kaçınmamalıdır. Biorezonansın en büyük avantajı “üzerine gitme davranışı”nın yapılabilmesine olanak vermesidir. Hayattaki tek değişik artık sigara içmiyor olacaktır. Özellikle kahve ya da çay içilmeli, arzu ediliyorsa alkol alınmalı, sigara içilen ortamlara girilmeli ve sigara içen arkadaşlarla görüşülmeli; böylece “artık sigara kullanmayan” algısı keşfedilmelidir. Dikkat edilecek diğer hususlar Sauna, hamam ve keselenme önerilir. Bol bol terleme toksin atılımına yardımcı olur. Vücudu zorlayacak fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır. Dinlenme tavsiye edilir. Alkol alınmamalı, sağlıklı ve dengeli beslenmeye dikkat edilmeli, bol posalı besinler tercih edilmeli, bol su içilmeli, Gerekmedikçe kahve, çay, cola tüketilmemeli, Düzenli kullanılan ilaçlar dışında ilaç kullanılmamalı. Biorezonans Maliyeti Nedir? Tek seanslık Biorezonans uygulamasının maliyeti; Biorezonans ücreti yaklaşık bir aylık sigara bedeliniz kadardır. Ücretsiz Destek Seansı Verilmektedir. Biorezonans uygulanması sonrasında, detoksun en fazla yaşandığı ilk 48 saatte zorlanıyor olma hali var ise ve bu durum 7 gün süresince hala devam ediyorsa destek seansı önerilir. Genel olarak tek seans yeterli olsa da bünyesel veya psikolojik farklılıklara bağlı olarak, bazı kişiler ek bir Biorezonans desteğine ihtiyaç duyabilir. Bu destek seansının ilkinden daha güçlü bir etki yaratması, geçen süre içinde sigara içilmemesine ve vücudun biraz olsun temizlenmiş olmasına bağlıdır. Destek seansı, sigara içmemiş olunması kaydıyla ücretsiz olarak uygulanmaktadır. Terapi sonrası gelişmeler konusunda takip yapılmaktadır. Biorezonans ile Sigara Bırakma Desteği alan kişilerle çeşitli aralıklarla telefonla iletişime geçilir. Bu görüşmelerde sorulan bazı sorularla yöntemin kişinin üzerinde ne derece etkin olduğu saptanmaya çalışılır. Kişi zorlanıyorsa, ya olası şartlanmalarla ilgili yardımcı olunmaya çalışılır ya da (yöntemin etkinliğinin yeterli olmadığıyla ilgili bir gözlem varsa) ücretsiz destek seansı için çağırılır.

Kişi ilk seansta sigarayı bırakamamışsa, bunun sebepleri üzerine konuşulur. Bu durum kişinin içinde bulunduğu psikolojik veya sosyal duruma bağlı olabileceği gibi yöntemin kişi üzerinde etkisiz ya da az etkili olmasına da bağlı olabilir. Bu durumda kişinin ikinci bir çaba ve ikinci bir Biorezonans seansı için gelmesi özellikle önerilir. “Hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın her sigara bırakma programı uzun vadeli sosyal desteği de içermelidir ve gereğinde verilecek psikolojik danışmanlıklarla desteklenmelidir” Bedeniniz sigaradan arınsa bile, bilinçaltınızın yeni bir alışkanlığı 21 günde kabul edeceğini biliniz. Bu nedenle tekrar başlamayınız. Bir yıl boyunca talep edilecek ilave seanlar için yarı ücret garantisi Sigaraya tekrar başlanılması durumunda, 1 yıl boyunca talep edilecek ikinci bir tam seansın ücreti ilk uygulamada ödenen ücretin yarısıdır. Biorezonans İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular Nelerdir?

Sigara bırakma konusu kişinin psikolojik durumundan bağımsız değildir ve Biorezonansın verdiği destek yanında kişinin de hazır olmasını gerektirir. Yan etki olasılığı var mıdır?Biorezonans tedavileri çok uzun yıllardır kullanılmaktadır. Şimdiye kadar hiçbir ciddi bir yan etki raporlanmamıştır. Çünkü vücut için zararlı olabilecek bir uygulama vücutla rezonansa girmemekte yani vücut tedaviyi kabul etmemektedir. Ancak sigara tedavisinin sekonder etkisi olan toksinlerden temizlenme evresinde, kişilerin özellikle detoksifikasyonla ilgili uyarılara uymaması durumunda halsizlik, bitkinlik, uyuşukluk, baş ağrısı, bulantı, terleme gibi şikayetler yaşanabildiği bilinmektedir. Biorezonans ne kadar zamandır uygulanıyor? Biorezonans çeşitli hastalıkların tedavisinde 25 yıldır kullanılmaktadır. Biorezonansla sigara tedavileri dünyada 4 yıl kadar önce başlamıştır.

Biorezonans tek seanstır. Zorlanan kişilerde sigara içmemiş olmak kaydıyla bir destek seansı yapılır. Tek seansın yeterli olmasının sebebi kişinin evde kullanması için verilen homeopatik sıvıdır. Bırakamazsam ne olacak? Bırakamamış olmasına rağmen yapılan seansın etkisini üzerinizde biraz olsun hisseden kişinin tekrar bir bırakma girişimi için başvurması kesinlikle tavsiye edilir. Bu durumda alınacak ücret ilkinin yarısı olacaktır. Ancak destek seansı da almasına rağmen yapılan tedavilerin etkisini net olarak hissetmeyen kişinin tekrar denemesi önerilmez. Kişinin psikolojik durumundan bağımsız olarak % 8’ inde tedavi bir değişim yaratamamakta ve tedaviler tekrarlansa da sonuçsuz kalmaktadır. Bu durum sigara bırakma motivasyonunun yetersiz olmasıyla ilgili değildir, daha çok kişinin enerji meridyenlerinin yapısından kaynaklanıyor olabilir. Sigarayı herhangi bir sebepten bırakmamış olmanız durumunda yapılan ödemenin geri verilmesi söz konusu değildir. Sigaraya tekrar başlar mıyım? Zamanla sigara içme fikrine yaklaşılan durumda ya da birkaç tane olsun içilmesi halinde hemen tedavi alınan merkezle iletişime geçilmelidir. Bu görüşme bu sıkıntılı dönemi atlatmak için yeterli olabilir ya da tekrar bir seans önerilebilir.

KİLOLARDAN KURTULMANIN KOLAY YOLU

Biorezonans desteği ile sağlıklı bir şekilde kilolardan kurtulmak çok kolaylaşacaktır.  Özellikle üç beyaza (un-tuz-şeker), karbonhidratlara, çikolata ve tatlılara olan düşkünlüğünüzü silmek  ve metabolizmanızı dengeleyerek sağlıklı kilo vermek artık hayal olmaktan uzaklaşacaktır.

Diyet yaptığınızın farkına varmadan,açlığınızı hissetmeden üç beyazdan (un-tuz-şeker) korkmadan , hamurişi-tatlı aramadan isteğiniz kiloya ulaşabilirsiniz.

FAZLA KİLOLARIN En büyük Problemi: KARBONHİDRATLAR

Karbonhidratlar; (ekmek,makarna,hamur işleri,pilav vb….) aslında bizim yeme alışkanlıklarımız içinde önemli bir yer tutar.

Ancak yediğimiz karbonhidratların yapısı bundan 20 yıl öncesine göre önemli oranda değişmiş durumdadır. Artık çoğu şey gibi karbonhidratları da saf ve rafine olarak kullanıyoruz ve bu nedenle şişmanlık (obezite) tüm dünyada salgın ve önlenmesi gereken bir hastalık haline gelmiştir.

Saflaştırılmış karbonhidratlar doğal yapısı bozularak tüm lif içeriği alınmış olduğu için, kana çok hızlı karışıp insülin dengesini alt-üst ederler.

Bu gıdaların bir tarafında başta beyaz un,nişasta vb.,bulunurken diğer tarafta ise şeker bulunmaktadır.Bu gıdalar hormon dengemizi bozarlar ve vücudumuzun yağlanmasına neden olurlar.

Biorezonans Kilo Vermenize Nasıl Destek Oluyor?

Biorezonans desteği ile başta üç beyaz olmak üzere (un-tuz-şeker), hamur işi, tatlı, pasta, çörek, börek, ekmek , makarna, çikolata veya benzeri yiyeceklere olan düşkünlükler siliniyor. Açlık hissi azalıyor. Vücut enerjiniz dengelendiği için psikolojik olarak rahatlıyor ve sıkıntı duyduğunuz vücut ağrılarınız var ise onlar da azalmaktadır.

Kilo Programında Biorezonans Uygulama Süresi

Biorezonans ile, Kilo Programı haftada 1 seans olmak üzere 6 seans olarak uygulanmaktadır.

Seanslar sonrasında eğer gerekli görülür ise kilo alınmasına neden olan başka gıda grupları içinde silme seansları değerlendirilebilir.

Yorum Ekleyin