Gizlilik Sözleşmesi


Hayat Ozon hastalarımızın verdiği tüm bilgilerin gizliliğini korumak amacıyla aşağıda belirtilen temel kuralları benimsemiştir:


Hastalarımızdan sadece ürün/hizmet başvuruları ile ilgili olan ve kendilerine hizmet sunabilmemiz için gerekli gördüğümüz bilgileri talep ederiz.
Hastalarımızın güvenliği ve www.hayatozon.com.tr üzerinden giriş yapılan bilgilerin gizliliğini korumak amacıyla Hayat Ozon ‘nin sisteminin ve altyapısının en güvenilir seviyede tutulmasını sağlayacak bütün önlemler alınmıştır.
Hastalarımızın www.hayatozon.com.tr adresine ürün/hizmet başvurusu ve bilgi güncelleme amaçlı girmiş oldukları bilgilerin diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenmesini engellemek için gerekli bütün önlemler alınmıştır.
Hastalarımızın kliniğimiz ile paylaştığı bilgilere izinsiz ulaşım, Hayat Ozon personeli de dahil olmak üzere kısıtlanmıştır. Söz konusu bilgiler hastalarımızın onayı dışında ya da yasal bir yükümlülük altında bulunmadığı sürece herhangi bir üçüncü şahıs, kurum ve kuruluş ile paylaşılmaz.
Hayat Ozon’nin destek hizmetler almak amacıyla farklı kuruluşlarla çalışması durumunda, bu firmaların kliniğimiz gizlilik standartlarına ve şartlarına uymaları sağlanır.
Gizlilik Politikamız’da yer alan taahhütlerimiz yalnızca www.hayatozon.com.tr adresimiz için geçerli olup, www.hayatozon.com.tr’da linkleri verilen diğer web sitelerini kapsamamaktadır. Sözkonusu diğer web sitelerinin kullanımında o sitelere ait gizlilik politikası ve kullanım şartları geçerlidir.
Hayat Ozon www.hayatozon.com.tr adresi üzerinden reklam,banner, içerik veya başka bir maksat ile geçilen diğer web sitelerinin bilgi kullanımı, etik ilkeleri, gizlilik politikaları, nitelik ve servis kalitesi ile bu sitelerde oluşabilecek herhangi bir maddi/manevi zarar ve kayıplardan sorumlu değildir.
Gerek www.hayatozon.com.tr da linkleri verilen diğer web sitelerindeki, gerekse de diğer internet sitelerine bağlantıların riski, kullanıcıya aittir. Bu sitelerde verilen bilgilerin doğruluğu ile bu sitelerden verilen diğer bağlantıların nitelikleri Hayat Ozon tarafından araştırılmamış ve doğrulanmamıştır.


Genel Kullanım Şartları ve Sorumluluğun Sınırlandırılması


www.hayatozon.com.tr internet sitesine girmekle aşağıda belirtilen şartları kabul etmiş olursunuz.


Bu nedenle öncelikle “Genel Kullanım Şartları ve Sorumluluğun Sınırlandırılması” ile ilgili aşağıda belirtilen şartları
dikkatle okumanızı rica ederiz.


Belirtilen şartları kabul etmiyorsanız lütfen Hayat Ozon İnternetSitesi’ni ve herhangi bir sayfasını
kullanmayınız, ürün ve hizmet başvurusunda bulunmayınız.


Bu internet sitesinde yer alan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, tescilli marka, patent, fikri ve diğer mülkiyet hakları Hayat Ozon’ye aittir. Herhangi bir kişi/kuruluş, önceden Hayat Ozon nin yazılı iznini almaksızın, bu internet sitesinin belirli bir kısmını başka bir web sitesinde veya sair yerde kullanamaz veya başka bir web sitesinden bağlantı kuramaz.
Bu internet sitesinde verilen her türlü bilgiler ve materyaller “olduğu gibi”, “mevcut olduğu şekilde” sağlanmaktadırlar. Hayat Ozon bu bilgilerin doğruluğunu ve yeterliliğini garanti etmemekte olup, bu bilgilerdeki hatalar ya da eksiklikler nedeniyle doğabilecek her türlü sorumluluğu açık bir şekilde reddetmektedir. Bu bilgilerle üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi; mülkiyet, satılabilirlik ve/veya belirli bir amaç için uygunluğa ilişkin garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti
vermemektedir.
İşbu internet sitesinin kullanımı sırasında herhangi bir performans arızası, hata, eksiklik, kesinti, kusur, işletme ve/veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü, hat ve/veya sistem arızası gibi sebeplerle ortaya çıkan doğrudan ya da dolaylı zarar, ziyan ve masraflar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarar ve ziyandan, Hayat Ozon ve/veya çalışanları, bu tür bir zarar ve ziyan olasılığından haberdar olsalar dahi sorumlu değildirler.
Hayat Ozon bu internet sitesinde yer alan bütün ürün ve hizmetleri, sayfaları, bilgileri, görsel unsurları ve burada yer alan şartları önceden bildirimde bulunmadan değiştirme hakkını saklı tutar.
Bu internet sitesinin belirli bölüm ve sayfalarında yukarıda belirtilenlere ek şartlar öngörülmüş olabilir. Burada belirtilen genel şartlar ile ek şartlar arasında çelişki olması halinde ilgili bölüm ve sayfaya ilişkin ek şartlar uygulanır.
Bu internet sitesinin kullanımından doğacak ihtilaflarda, kanunlar ihtilafına ilişkin hükümleri dikkate alınmaksızın Türk Hukuku uygulanır. İhtilafların hallinde, kanunen yetkili mahkemelerin yanı sıra İstanbul (Avrupa) Mahkeme ve İcra Daireleri de yetkilidir.