Viral Enfeksiyonlarda Ozon

Ozonun en önemli etkisi eksojen akut oksidatif stres oluşturup endojen antioksidan sistemi aktive etmesidir. Bu sayede immün sistem, metabolik hormonal sistemler daha iyi çalışır, güçlü bir detoks oluşur.

viral ozon tedavisi
Virüslerinse insan vücucu hücrelerine kıyasla Antioksidan sistemleri zayıftır ve ozona daha duyarlıdırlar. Virüsün etrafındaki yağ molekülünden oluşan zarfı ozonla karşılaşınca parçalanır. Lipitten zengin zarf içeren viruslar ozona daha duyarlıdırlar.( coronavirüs de zarflı bir virüstür.)
Ozon lökosit üretimini arttırır. Vücudun virüsle savaşında destek sağlar.

Fagositoz aktivasyonu sağlar ve düzenler. Sitokin salınımını modüle eder. Antiviral aktiviteleri olan interferonlar,viral replikasyonu önler , interlökin-2 ve TNF- ile birlikte temel immüno-modülatör fonksiyonu ve sitotoksik T hücrelerinin (CD8), makrofajların, nötrofillerin, eozinofillerin, doğal öldürücü hücrelerin aktivasyonu ve antikora bağımlı hücre aracılı sitotoksisitenin aktivasyonu oluşur. Sonuçta ; Virus,bakteri ve tümör hücrelerin ölümü ve eliminasyonundan sorumlu olurlar.
Ozon etkisiyle işlevsiz hale gelen virüslere karşı oluşan reaksiyonlar bir nevi kişiye özel oto-aşı etkisi gösterebilir.

Yorum Ekleyin